Duurzaamheid

Het appartementengebouw is duurzaam ontworpen en ontwikkeld. Logisch, want het doel is een woonbuurt te realiseren voor bewoners die er nog lang zullen wonen. Duurzaamheid gaat over meer dan alleen het energiegebruik van de woningen. Ook het (her)gebruik van materialen, bestrijden wateroverlast en hittestress, energiezuinig bouwen en flexibiliteit in woningindeling zijn hierbij van belang.

Ook de beeldkwaliteit van een project dient duurzaam te zijn. Het ontwerp en de vormgeving van WTTCK hebben dan ook een lange ‘houdbaarheidsdatum’. We hebben oog voor de mens, het groen, de infrastructuur, de biodiversiteit en de natuurwaarde van de locatie.

Ber034 20240319 imp 01 webp

geniet van
een duurzame
deelauto

Voor het appartementengebouw WTTCK wordt een deelauto opgenomen in de Vereniging van Eigenaren. Hierdoor heeft u nog maar één eigen auto nodig! Van bezit naar bewust gebruiken. Het ontzorgt (geen onderhoud, verzekering etc), het bespaart kosten én er is meer ruimte voor een fijnere leefomgeving (minder parkeerplekken). Er is voor elk appartement één vaste parkeerplek op het buitenterrein grenzend aan het gebouw.

interesse?

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de
hoogte van de ontwikkelingen