Veelgestelde vragen

Interesse

Hoe kan ik mij inschrijven voor de appartementen?

Na start verkoop kunt u, door middel van het invullen van een online inschrijfformulier, uw interesse kenbaar maken in één of meerdere bouwnummers.


Tot wanneer kan ik mijn interesse kenbaar maken?

U kunt uw interesse tot 24-06-2024 om 12.00 uur kenbaar maken via het online inschrijfformulier.


Start verkoop

Wanneer start de verkoop?

Op 13-06-2024 bent u vanaf 16.00 tot 19.00 uur welkom bij restaurant By Waggie in Bergen op Zoom om de verkoopdocumentatie af te halen. Tevens zal de verkoopdocumentatie dan ook online beschikbaar zijn.


Wanneer zijn de definitieve prijzen bekend?

Bij de start verkoop kunt u de definitieve verkoopprijzen inzien.


Kan ik nog een extra parkeerplaats bijkopen?

Bij elk appartement hoort één privé parkeerplaats. Op het parkeerterrein zijn er geen parkeerplaatsen beschikbaar voor losse verkoop.


Kan ik kopen zonder parkeerplaats?

Nee, dat is niet mogelijk.


Toewijzing

Wat is de procedure van toewijzing?

Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend voor de inschrijver. Het verplicht ons, als verkopende partij, ook niet tot het toewijzen van een woning aan een bepaalde inschrijver. Per toekomstig huishouden kan er maximaal één inschrijfformulier ingevuld worden.

De tenaamstelling van de eventuele overeenkomst zal gelijk zijn aan de tenaamstelling van het inschrijfformulier. Eventuele mede-kopers moeten dus ook worden vermeld op het inschrijfformulier. Zodra op 24-06-2024 om 12.00 uur alle formulieren ontvangen zijn, wordt een overzicht van alle inschrijvingen samengesteld.


Wat zijn de toewijzingscriteria?

Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de toewijzing. Iedereen die zich inschrijft tussen 13-06-2024 en 24-06-2024 wordt op gelijke wijze beoordeeld.

Er zijn ook geen andere bijzondere criteria, behalve dat u als inschrijver voorrang krijgt als u ervoor kiest om zonder financieel voorbehoud in te schrijven.


Ik heb een appartement toegewezen gekregen, en nu?

Wanneer u een appartement krijgt toegewezen dan zal de makelaar u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen*. De makelaar maakt tevens een afspraak voor een verkoopgesprek waarin u een verdere toelichting krijgt en u de mogelijkheid hebt vragen te stellen. Vervolgens heeft u nog circa 1 week een optie op het betreffende bouwnummer. Als u na afloop van de optieperiode besluit over te gaan tot aankoop van het appartement dan maakt de makelaar een afspraak voor het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

* Als u geen appartement krijgt toegewezen dan krijgt u van ons een e-mail en wordt u ‘reserve-kandidaat’. Als er dan alsnog een appartement beschikbaar komt nemen wij contact met u op.


Wanneer teken ik de koop- en aannemingsovereenkomst?

Via de makelaar wordt u op de hoogte gehouden wanneer u de optie op het appartement kunt omzetten naar de definitieve koop. Bij de koop worden de koop- en aannemingsovereenkomst getekend.


Heb ik een financiële verklaring nodig?

Na een positieve beoordeling van uw financiele mogelijkheden, door een financieel adviseur, ontvangt u een Haalbaarheidscertificaat waarmee u na de start verkoop toegang krijgt tot de inschrijvingsprocedure.


Wanneer moet mijn hypotheek geregeld zijn?

Binnen 8 weken na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Het regelen van de financiering is als ontbindende voorwaarde opgenomen in de overeenkomsten. Het is verstandig om, voordat de verkoop van start gaat, op de hoogte te zijn van uw financiele mogelijkheden.


Wanneer start je met betalen?

Zodra alle opschortende voorwaarden uit de aannemingsovereenkomst zijn vervuld, ontvangt u het certificaat van Woningborg en wordt u uitgenodigd door de notaris om het appartementsrecht te transporteren. Het moment van transporteren is uw eerste betaalmoment, want dan wordt de koopsom voldaan. In de periode hierna, wanneer er gestart wordt met de bouw worden de termijnen uit de aanneemsom naar u verstuurt zodra het bewuste onderdeel is gerealiseerd.


Overeenkomst

De koop- en aannemingsovereenkomst zijn getekend, wat is de volgende stap?

Nadat de koop is afgerond wordt u benaderd voor een gesprek met uw kopersadviseur van BM van Houwelingen.


In welke termijnen betaal je?

De eerste betaling vindt plaats bij de notaris, waar de koopsom betaald wordt als het appartementsrecht geleverd wordt. In de aannemingsovereenkomst staan de betalingstermijnen omschreven. Elke termijn vertegenwoordigd een deel van het gebouw en uw appartement. Zodra dat deel is gerealiseerd, wordt de termijn naar u verstuurd.


Keuzetraject

Komt er een lijst met meerwerkopties en bijbehorende tekenningen?

Bij de start verkoop krijgt u inzage in de keuzelijst, waar alle keuzemogelijkheden (opties) voor WTTCK in zijn omschreven, inclusief prijzen. Voor een aantal van deze opties wordt ook een tekening gemaakt.


Hoe ziet het keuzetraject voor de opties eruit?

Na aankoop van het appartement wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleider van BM van Houwelingen. In een individueel gesprek kunt u uw wensen bespreken en kunt u alle vragen stellen. U wordt tijdens dit traject begeleid bij het maken van de keuzes, zo zijn er fases gecreerd waarin naar specifieke onderdelen gekeken wordt.


Notaris

Wanneer kan ik naar de notaris?

U kunt naar de notaris, om eigenaar te worden van het appartementsrecht, zodra de opschortende voorwaarden vanuit de aannemingsovereenkomst zijn vervuld. Wanneer dat het geval is verstrekt Woningborg het certificaat aan de klant en wordt u door de notaris uitgenodigd.


Bouw

Wat is de prognose van start bouw?

De start van de bouw hangt van een aantal voorwaarden af die allemaal ingevuld moeten zijn en is op dit moment nog niet definitief. Zo zijn er een aantal zaken van op invloed:
i. Tenminste 70% van de appartementen moet verkocht zijn.
ii. De grond waarop gebouwd gaat worden moet bouwrijp zijn en geschikt om te kunnen bouwen.
iii. De planologische procedures (zoals bestemmingsplan), maar ook vergunningen moeten zijn afgegeven en onherroepelijk.
iv. De certificaten van Woningborg moeten zijn afgegeven.


Wat is de prognose van oplevering van het appartement?

In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare werkdagen benoemd, hoe lang het bouwtraject maximaal kan duren. Actuele prognoses worden door de kopersadviseur gedeeld.


Installaties

Wat voor verwarmingssysteem is er in het appartement aanwezig?

De appartementen worden verwarmd door middel van een warmtepomp in combinatie met een buitendeel. Elke woning heeft zijn eigen warmtepomp en buitendeel. In de akte van splitsing zal worden vastgelegd dat de warmtepomp die in de technische ruimte van het appartement is geplaatst behoord tot het privé eigendom van het appartement. Het buitendeel en alle leidingen tussen het buitendeel en de warmtepomp zijn gemeenschappelijk eigendom. Op de warmtepomp zal de vloerverwarming worden aangesloten.


Komen er zonnepanelen op het dak?

Er worden geen PV-panelen aangebracht op het dak van het gebouw. Dit heeft als reden dat er geen PV-panelen benodigd zijn vanuit de BENG-berekening.


Is het hele appartement voorzien van vloerverwarming en per vertrek te regelen?

Het appartement is voorzien van vloerverwarming, in de badkamer wordt aanvullend een elektrische handdoekradiator geplaatst. De regeling vindt plaats door middel van een thermostaat, geplaatst in de woonkamer. Deze thermostaat dient als hoofdthermostaat, met instellingen voor de ruimtetemperatuur. In de slaapkamers wordt ook een thermostaat geplaatst, waarmee u de temperatuur kunt naregelen en dus verlagen.


Wat voor ventilatieysteem is er in het appartement aanwezig?

Het appartement wordt voorzien met een WTW (warmte-terug-win) balansventilatie. Een systeem dat frisse buitenlucht mechanisch toevoert en gebruikte lucht mechanisch afvoert. Zowel de luchttoevoer als luchtafvoer vindt plaats middels plafond- en/of wandventielen. 


Gebouw

Is er standaard een voorziening voor het laden van een elektrische auto aanwezig op het parkeerterrein?

Volgens het bouwbesluit wordt per parkeerplaats een voorziening aangebracht om op een later moment een laadpaal te kunnen plaatsen. Dit kan zijn een loze leiding of een kabelgoot die vanuit een centraal punt loopt. Het uitgangspunt is dat na oplevering door de VvE of de individuele bewoner de daadwerkelijke voorziening wordt aangebracht.


Kan ik standaard gebruik maken van de deelauto?

Voor het appartementengebouw WTTCK wordt een deelauto opgenomen in de Vereniging van Eigenaren. Hierdoor heeft u nog maar één eigen auto nodig! Van bezit naar bewust gebruiken. Het ontzorgt (geen individueel onderhoud, verzekering etc), het bespaart kosten én er is meer ruimte voor een fijnere leefomgeving (minder parkeerplekken). Er is voor elk appartement één vaste parkeerplek op het buitenterrein grenzend aan het gebouw.


Wat maakt onderdeel uit van het appartement?

Het appartement wordt afgebouwd conform de geldende eisen en voorschriften vanuit het Bouwbesluit en Woningborg en is dus onder andere voorzien van sanitair en tegelwerk. De keuken is in basis geen onderdeel van het appartement, enkel een aantal aansluitpunten.


Heb ik een eigen berging?  

Op de begane grond heeft u een privé berging welke voldoet aan de eisen van een buitenberging volgens het bouwbesluit.


Heb ik een eigen parkeerplaats?

Elk appartement heeft één eigen parkeerplaats. Er worden verder geen parkeerplaatsen los verkocht.


Kan ik de badkamer/toilet casco laten opleveren?

Het laten vervallen van sanitair en tegelwerk (casco opleveren) is bij de appartementen niet mogelijk vanwege garantieverplichtingen die volgens Woningborg zijn vereist.


Kan ik de indeling van het appartement wijzigen?

Voor de appartementen zijn een aantal indelingsmogelijkheden uitgewerkt waar u uit kunt kiezen. Bij deze indelingen is rekening gehouden met aspecten zoals de constructie en de installaties. 


Wordt er glasvezel aangelegd naar het appartement?

Door BM van Houwelingen wordt een voorziening aangevraagd voor de aanleg van een telecomverbinding. Naar verwachting zullen KPN en Ziggo deze voorziening aanleggen in de meterkast.  Wij zijn afhankelijk van het beleid en de mogelijkheden van deze bedrijven welke voorziening wordt aangelegd in de meterkast van het appartement.


Hoe is de bezonning?

De voorzijde van het gebouw, aan de Wittoucksingel, is noord-oost georienteerd. Op de situatietekening is te zien hoe de appartementen zijn georienteerd op de zon.


Hoe groot is de buitenruimte?

De grootte van de buitenruimte verschilt per woningtype. Op de verkooptekening kunt u zien hoe groot het balkon of terras is.


Mag ik een plavuizenvloer leggen?

De eisen en voorschriften rondom "harde" vloeren worden vastgelegd in de akte van splitsing. In de concept akte van splitsing zal het volgende worden opgenomen: Het aanbrengen van harde vloerbedekking (parket, laminaat, stenen, tegels of andersoortige harde vloeren) in de privé-gedeelten, met uitzondering van de badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan indien onder die vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt welke aan een minimale waarde voldoet als vermeld in het bouwbesluit dat gold op het moment van de afgifte van de bouwvergunning voor het gebouw.
De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm “NEN 5077 Geluidwering in gebouwen” of een daarvoor in de plaats getreden norm. De vloerconstructie moet als “zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande betonvloer casu quo wandconstructie worden uitgevoerd. Een uiterst zorgvuldige uitvoering (door een erkend bedrijf/deskundige) is hierbij een vereiste.


Wat is de kleur van de gevelkozijnen aan binnenzijde?

De kleuren van de gevelkozijnen zijn aan de binnen en buitenzijde gelijk. De kleur die we toepassen vindt u terug in de technische omschrijving.


Komen er wandcontactdozen in de berging op de begane grond, om bijvoorbeeld mijn elektrische fiets op te laden?

Elke privé berging wordt voorzien van een lichtpunt op schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.


Mag er zonwering toegepast worden?

Aan het gebouw mag zonwering geplaatst worden. Met dien verstande dat de vergadering van de VvE hiervoor een besluit moet nemen en dat deze zonwering na oplevering geplaatst wordt. Er zijn bij de appartementen geen elektrische voorzieningen opgenomen en de constructie van de gevel is niet berekend op het plaatsen van een uitvalscherm of gelijkwaardig.


Hoe ziet de erfafscheiding tussen de buitenruimte eruit?

Waar buitenruimtes van meerdere appartementen direct aan elkaar grenzen wordt op de grens een privacyscherm geplaatst.


Welke vluchtwegen zijn er aanwezig in het gebouw?

Per verdieping komen maximaal 6 woningen uit op een centrale gang. Deze gang staat in verbinding met het hoofdtrappenhuis die als vluchtweg is ingericht. Aan de andere zijde van de gang is er nog een toegang tot het trappenhuis, welke ook als vluchtweg kan dienen. Vanuit het trappenhuis komen de vluchtwegen uit in de centrale hal op de begane grond. Vanaf daar kan er via de hoofdentree of de bergingsgang gevlucht worden.


Hoe wordt de inzameling van het afval verzorgd?

In het openbaar gebied, nabij het gebouw zijn ondergrondse vuilcontainers aanwezig voor de inzameling van afval.


De verkoop is gestart. Schrijf u nu in!